Provlektion utan kostnad

Om oss

Institutet för Livsutveckling & Framtidsmål (ILF) har som sin uppgift att sprida kunskap om mental träning och personlig utveckling samt tillhandahålla effektiva metoder för träning kring detta.

Som ett led i detta erbjuder vi en distanskurs under namnet Skapa din egen framgång! via Lemberg Education. Kursen är utformad som en korrespondenskurs för självstudier i hemmet och den vänder sig till alla som önskar stöd i sin personliga utveckling - oavsett vad man satsar på.

Institutet för Livsutveckling & Framtidsmål erbjuder också individuellt anpassade program för personlig utveckling på ett mer traditionellt sätt:

  • Utvecklingsprogram för mellanchefer och andra inom ledande befattningar i näringslivet.
  • Utvecklingsprogram genom grupphandledning för hela personalgrupper inom både näringslivet och den offentliga sektorn.
  • Kurser i att våga tala inför andra/muntlig framställan.

Kontakta oss på eero@lemberg.se om du önskar ytterligare information om skräddarsydd utbildning, antingen enskilt eller i grupp.