Provlektion utan kostnad

Skapa din egen framgång!

Mental träning definieras som en metod för personlig utveckling och är ett system av ett antal tekniker för att må och fungera bättre. Den mentala träningen utförs med hjälp av repetition av tankar, känslor och handlingar med en prestationsförbättrande inriktning.

Många av oss är inte i närheten av att utnyttja vår fulla kapacitet. Mental träning är ett strukturerat och målinriktad arbetssätt för att kunna fokusera och prestera bättre. Skapa din egen framgång! bidrar till avspänning, kroppsmedvetenhet och återhämtning, vilket bl.a. är effektivt vid stresshantering.

Skapa din egen framgång! är utformad på ett sätt som ger långsiktigt stöd och motivation genom hela kursen. Du kommer att kunna tillämpa dina nya kunskaper och erfarenheter i vardagen direkt efter varje kursavsnitt.

Varför ska man gå den här kursen?

Om man bränner ut sig med negativ stress kan det vara bra att få stöd i sin personliga utveckling. Mår man dåligt, är missnöjd eller har svårt att fungera i sin sociala miljö, då kan det vara stor hjälp att få utveckla både sin mentala och sociala kompetens och att se livet i ett sunt perspektiv.

Även om man mår och fungerar bra kan det hända att man bär på drömmar och önskningar som inte lyckas bli förverkligade. Vår kurs hjälper även till med att skapa nåbara mål och att stötta fram till dem under vägens gång.

Kursen bygger alltså på en personlig utveckling som ska leda till ett både själsligt, fysiskt men dessutom till ett materiellt välbefinnande. Definitionen välbefinnande innebär inom respektive område naturligtvis för den enskilde individen något som man själv avgör utifrån sin livssituation och sina mål.