Provlektion utan kostnad

Hej och välkommen till oss på
Institutet för Livsutveckling & Framtidsmål!

På följande sidor kan du läsa om oss, vår distanskurs Skapa din egen framgång! och hur den kan hjälpa dig i din personliga utveckling. Om det är någonting du undrar över efter att ha läst igenom vår hemsida får du gärna kontakta oss!

Börja direkt! Klicka här.

Vänliga hälsningar
Eero Lemberg
Utbildningsansvarig

Distanskursen Skapa din egen framgång!
Du behöver inga förkunskaper - alla kan lära sig!

Öka ditt självförtroende
Våga tala inför andra, våga förändras och våga satsa. Bli oberoende och stark.

Nå dina mål
Nå dina mål inom utbildning, yrkesliv, företagande, idrott, konst, musik, relationer, förenings- och sällskapsliv - ja faktiskt inom vad du än vill!

Studera hemma - i lugn och ro
Ett nytt kursbrev kommer var fjärde vecka.